Junta

Organització

Els col.laboradors que formen part de la Junta de l’Associació de Pares i Mares de l’Escola Municipal de Música de Gelida son:

Junta Directiva

Presidenta-Anna Sabadell

Secrètaria-Rosabel Porras

Tresorera-Muntsa Fernández

Vocals

*Anna Garcia

*Ana Dávila

*Encarna Cao

*Alicia Alonso

 

 

Contingut d’exemple

Tothom pot participar, afegeix-te per donar suport a l’escola

No hi ha membres per mostrar